Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Amir Ćatić

Amir Ćatić rođen je 1972. u Zagrebu. Diplomirao je sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine, gdje je obranio magistarski rad 1999. te doktorsku disertaciju 2005. godine. Od 2001. je zaposlen u Zavodu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta UNIZG, od 2019. u zvanju redovitog profesora. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položio je 2005. godine. Od 2018. u dijelu radnog vremena je zaposlen u Klinici za stomatologiju KBCa Zagreb.
Posterskim i oralnim prezentacijama aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Objavio je više od 110 znanstvenih, preglednih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Suvlasnik je patenata za bioaktivni TiMg kompozitni metal (BIACOM) te za PRO-Net ojačalo za akrilate. Osmislio je i s kolegom Rebićem od 2013. vodi tečajeve trajne edukacije u implantoprotetici “Enter-Insert-Control” i „Bootcamp21“, od 2007. seriju tečajeva “3,2,1 Kreni!” iz osnova fiksnoprotetske terapije. Pokrenuo je 2019. «3D Akademiju za dentalnog tehničara» u suradnji s Callidus ustanovom za obrazovanje odraslih. Supokretač je sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija u sklopu kojeg je voditelj kolegija Implantoprotetika 1 i 2 i Implantoprotetika u osoba starije životne dobi.
Dobitnik je priznanja i nagrada za znanstveni rad od IADR-a i EPA-e.
Od 2012. do 2016. tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, a od 2016. član Nadzornog odbora Društva. Član je Upravnog odbora Hrvatskog društva estetske dentalne medicine, član i potpredsjednik Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, i više svjetskih stručnih i istraživačkih udruga.
U periodu od 2012. do 2015. prof. Ćatić obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.


Odabir gradivnog materijala protetskog nadomjeska – vodič za snalaženje u šumi među drvećem

Nezaustavljiv razvoj dentalne industrije u posljednjem desetljeću rezultirao je eksponencijalnim rastom broja gradivnih materijala protetskih nadomjestaka na tržištu dentalne medicine i njihovim značajnim napretkom u kvalitativnom smislu. Time je naš posao postao lakši, ali često u određenoj mjeri i složeniji upravo zbog brojnih mogućnosti koje su nam se otvorile u odabiru gradivnih materijala. Distributeri pod utjecajem tržišne utakmice srčano promoviraju svoje principale i njihove proizvode što može dovesti do nekritičkog odabira materijala za različite indikacije, ali i neselektivnog pristupa pri čemu se jedan ili dva materijala koriste u svim kliničkim situacijama neovisno o njihovim stvarnim svojstvima. U predavanju će se pružiti prikaz određenog broja trenutno tržišno dostupnih gradivnih materijala za primjenu u stomatološkoj protetici, njihovih mehaničkih, estetskih i bioloških značajki, te njihove prednosti i nedostaci u funkciji prema različitim kliničkim indikacijama. Razvoj dentalne medicine u smislu primjene digitalnih tehnologija u svakodnevnom radu je izuzetno brz. Stoga će posebna pažnja biti usmjerena prema utjecaju odabira analognog ili digitalnog tijeka rada na odabir materijala. Predavanje će ponuditi vodič za kritički odabir gradivnog materijala protetskog nadomjeska prema praktičnim kliničkim situacijama i aktualnim tehnikama kliničkog rada.