Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Anja Baraba

Anja Baraba rođena je u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine, a tijekom studija bila je dobitnica tri dekanova priznanja, dvije nacionalne stipendije, državne stipendije za talentirane studente i “Top stipendije za top studenta” u organizaciji novina Nacional. Na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, radi od 2008. kao znanstveni novak. Disertaciju je obranila 2011. godine, a specijalizaciju iz endodoncije s restaurativnom stomatologijom završila je 2013. godine. 2014. godine je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2019. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Voditeljica je kolegija Endodontics II na studiju Dental Medicine na engleskom jeziku te kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju i kolegija na doktorskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovala u više znanstvenih projekata, a bila je i voditelj Sveučilišne potpore istraživanjima 2020. i 2021. Autorica je šest poglavlja u knjigama, 55 znanstvenih i stručnih članka te  aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i inozemnim kongresima. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora, IADR-a. Tajnik je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu.


Direktne restauracije traumom oštećenih zuba

U slučaju traumom oštećenih zuba, važno je nadograditi izgubljena tvrda zubna tkiva zbog potencijalnog negativnog utjecaja gubitka dijela zuba na fizički izgled, mastikaciju i govor pacijenta. Prema dostupnim podacima iz literature, 92% slučajeva trauma u trajnoj denticiji su frakture krune zuba. Spomenute traume su najčešće u mlađoj životnoj dobi te predstavljaju funkcijski, estetski i psihološki problem. Izbor materijala i način nadoknade tvrdih zubnih tkiva ovisi o veličini nastale ozljede te o dobi, medicinskom i stomatološkom statusu pacijenta. Moderni kompozitni materijali omogućuju minimalno invazivan pristup pri izradi direktnih restauracija nakon trauma zuba. U predavanju će se opisati materijali i mogućnosti za izradu restauracija nakon traume zuba uz prikaz kliničkih slučajeva. Tijekom radnog tečaja, sudionici će izraditi direktne restuaracije u prednjoj regiji s kompozitnim materijalima na plastičnim modelima čeljusti.