Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Ivana Miletić

Prof.dr.sc. Ivana Miletić rođena je u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu 1995. godine. Od 1996. zaposlena je na Zavodu za dentalnu patologiju kao znanstveni novak. Godine 1998. obranila je magistarski rad, a disertaciju je obranila 2000. godine. Specijalistički ispit  iz endodoncije i dentalne patologije položila je 2004. godine. Godine 2001. izabrana je u zvanje sveučilišnog docenta, a 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Redoviti profesor je postala 2008. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2013. godine. Područje znanstvene djelatnosti prof. dr. sc. Ivane Miletić obuhvaća endodonciju, restaurativnu dentalnu medicinu i karijesologiju. Bavila se primjenom lasera u dentalnoj medicini, ispitivanjem karijes-preventivnih biomaterijala za izradu ispuna, materijala za punjenje korijenskih kanala i postendodontsku opskrbu. Surađuje s kolegama iz mnogih zemalja, što je rezultiralo mnogim znanstvenim radovima.  Vodila je više sveučilišnih potpora i voditelj je projekta: „Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih materijala u dentalnoj medicini“ financiran od strane HRZZ (BIODENTMED br.1718). U 2020. godini upravni odbor HRZZ-a odobrio joj je financiranje doktoranda pod njezinim mentorstvom. Voditelj je multicentrične kliničke studije čiji su rezultati nakon dvije godine objavljeni u znanstvenom časopisu s visokim čimbenikom odjeka. Objavila je 187 znanstvenih i stručnih radova, kongresnih priopćenja i nastavnih tekstova. Od toga, 71 rad u časopisima indeksiranim u WoSCC/ESCI citatnim indeksima, citiranih 735 puta (WoSCC) s H-indeksom 18.


Od indikacije i dijagnostike do terapije i prognostike – strm uspon do uspjeha u endodonciji

Za uspjeh endodontskog liječenja u svakodnevnom kliničkom radu potrebno je zadovoljiti sve faze od dijagnostike, poštede zdravog zubnog tkiva tijekom izrade pristupnog kaviteta, bolje kontrole instrumentacije i i ispiranja, punjenja te konačno kvalitetne postendodontske opskrbe.  Razvoj novih tehnologija doveo je do brže i učinkovitije obrade korijenskih kanala međutim još uvijek postoji niz pogrešaka koje se mogu javiti. U predavanju će se prikazati kroz kliničke slučajeve osvrt na sve faze endodontske terapije i moguće pogreške pri tome.