Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Matej Kuliš

Studij stomatologije završio je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2015. godine započeo je specijalizaciju iz stomatološke protetike na Sveučilišnoj klinici u Zagrebu, KBC Zagreb, a 2018. godine stekao je zvanje specijalista stomatološke protetike. U svom kliničkom radu uglavnom se bavi implantologijom, rekonstrukcijom istrošene denticije, mobilnom protetikom te suvremenim načelima predprotetičke pripreme i preparacije zuba. Veliki naglasak stavlja na protetičko upravljanje mekim tkivima, što je ujedno i glavna tema njegovih predavanja i radionica. Surađuje kao KOL s međunarodnim tvrtkama 3M ESPE, Bego implant systems, VPI Innovato Cervico. Autor je i koautor nekoliko stručnih članaka. Predaje na kongresima i vodi radionice iz protetike i implantoprotetike u Sloveniji i inozemstvu. Kliničku praksu obavlja u privatnoj ambulanti u Ljubljani.


Protetski vođeni menadžment mekih tkiva–za uspješne estetske ishode u implantologiji

Pacijenti danas sve više zahtijevaju estetske rezultate kada im se zub koji nedostaje nadomješta implantatom. Svjedočimo promjeni u trendu isključivog nadomještavanja funkcije prema osiguravanju funkcije, ali uz prirodan izgled protetskog rada na implantatu. Kako bi se visoka očekivanja pacijenata u potpunosti ispunila, važan je holistički pristup i vizija u implantološkoj terapiji. Postavljanje implantata trebalo bi biti vođeno s mišlju da je potrebno ostaviti dovoljno prostora za protetsku komponentu–protetski vođena implantologija. Gingivna arhitektura, na koju se referiramo i kao na ružičastu estetiku jest jedan od važnih faktora za potpuno uspjeh u restaurativnom liječenju. Mnogobrojni rekonstruktivni kirurški zahvati razvijeni su kako bi se poboljšao estetski rezultat ružičaste komponente. Postizanje optimalne ravnoteže između bijelogi ružičastog te stabilni rezultati iznimno su izazovni za postići, naročito ako se postupci provode odvojeno. Upravo je iz tog razloga poželjno protetske i mekotkivne postupke provoditi istovremeno, odmah na početku terapije. Protetske komponente trebaju biti dizajnirane i postavljene u pravom trenutku tijekom mekotkivnih postupaka–protetski vođen menadžmentmekih tkiva. Meko tkivo je tako optimalno oblikovano, što je esencijalno u postizanju izlazećeg profila prirodnog izgleda i veličine te uspješno finalnog estetskog rezultata.