Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Robert Pongrac

Robert Pongrac je dentalni tehničar iz Zagreba. Nakon završetka zubotehničke škole radio je u nekoliko privatnih laboratorija i dentalnih klinika. Iskustvo i znanje iz dentalne tehnike i stomatologije stiče radom i konstantnim educiranjem u struci i van nje. Privatni dentalni laboratorij otvara 2015. godine. Od 2019. stručni je suradnik tvrtke Interdent. Opinion leader je za VITA Zahnfabrik (Njemačka), te country chairperson od 2019. za ESCD za dentalne tehničare Hrvatske. Radi edukacije na području dentalnog voska, keramike i fotografije. Njegovi radovi se mogu pronaći u stručnim časopisima u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivan je na društvenim mrežama, te rado dijeli svoje znanje s kolegama. Umjetnički se izražava kroz slikarstvo i fotografiju, nagrađivan je  dentalni tehničar, fotograf i slikar.


Estetika u prednjoj denticiji

Cilj svakog njegovog rada je postizanje prirodnog osmijeha. Na zanimljiv i vizualno lijep način prikazati će visokoestetske radove koristeći nove materijale; VITA AMBRIA i VITA LUMEX AC keramika. U predavanju će se dotaknut mnogo tema od umjetnosti, fotografije, boje do estetike.