Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Zoran Tepšić

Zoran Tepšić, dr.med.dent, mag.or.impl. rođen je 1967. u Zagrebu gdje je završio srednju Zubotehničku školu i Stomatološki fakultet kao prvi u svojo generacii 1991. godine. Godine 1995, otvorio je svoju privatnu praksu u Zagrebu i od tada sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima i edukacijama. Završni ispit Internacionalnog kurikuluma Njemačkog Implantološkog Društva položio je 2013. godine s najboljim rezultatom u generaciji. Magistarski rad obranio je 2017. godine u Rimu i stekao naziv University Master in Oral implantology. Od 2019. godine je službeni OPL za KometaBio proizvode.


KometaBio – Autologni dentinski graft

Cilj ovog predavanja je polaznicima pokušati približiti postupke augmentacije koštanog tkiva s naglaskom na postekstrakcijsku imedijatnu augmentaciju autolognim tkivom. Prezentacija augmentacijskih metoda bi trebala pokazati nove mogućnosti korištenja autolognog tkiva ekstrahiranog zuba s predvidivim i dugoročnim rezultatima. Tijekom predavanja polaznicima će biti prikazani klinički slučajevi augmentacije uz PET procedure, oseodenzifikacije i praktične uporabe Smart Dentin Grindera.