Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635
ORGANIZACIJSKI ODBOR

doc. dr. sc. Joško Viskić
prof. dr. sc. Nikša Dulčić
prof. dr. sc. Amir Ćatić
dr. sc. Larisa Musić
Marijo Rezo, dent. teh.
Dominik Pleše, dr. med. dent.
mr. sc. Žarko Udiljak
Petra Rajčić, dr. med. dent.
Bruno Jakovčić, dent. teh.

ZNANSTVENI ODBOR

prof. dr. sc. Amir Ćatić
prof. dr. sc. Nikša Dulčić
doc. dr. sc. Joško Viskić
Rade Paravina, DDS, MS, PhD
Javier Tapia Guadix, DDS
spec. dr. Igor Ristić