Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Davor Marković

Davor Marković je svoje obrazovanje kao Dentalni tehničar završio u Splitsko srednjoj zubotehničkoj školi “Dental Centar Marušić” 2000 god. Po završetku obrazovanja zapošljava se u privatnom zub. laboratoriju “Bijuk”, Split. Nedugo nakon toga otvara svoj privatni laboratorij “DentLab Marković” te uvidom u svakodnevne probleme u radu nastavlja se educirati i usavršavati na području estetske stomatologije. Internacionalni je predavač već duži niz godina, a 2010 god. postaje Opinion Leader i član Ivoclar Vivadent tima. Tema njegovih predavanja i hands-on tečajeva su keramika i kompozit u estetskoj i potpunoj rekonstruktivnoj stomatologiji. Vlasnik je private stomatološke poliklinike “Dental Centar Marković” u Sarajevu koju je osnovao 2011 god. i jedinog ovlaštenog edukacijskog centra u BiH. U svijet digitalne stomatologije ulazi 2013 god. te postaje CAD/CAM specialist za Wieland Systeme, sada Ivoclar Digital. Posljednjih godina radi na tome da potpuno implementira digitalnu tehnologiju u svakodnevni rad i zbog toga osniva prvi print & milling centar u BiH 2017 god. pod imenom ”3dcm print & milling centar Sarajevo”.


Visoka estetika na jednostavan i predvidljiv način

U današnje vrijeme kada imamo razvijenu digitalnu tehnologiju možemo vrlo jednostavno biti predviljivi u našem radu. Ukoliko kombiniramo analogni pristup materijalima sa digitalnom tehnologijom onda osim što ćemo biti predvidljivi postići ćemo i visoku estetiku naših restauracija. Ovo nije predavanje o tome koje su prednosti ili nedostatci digitanog ili analognog rada već kako ih kombinirati da bi sebi olakšali rad u svakonevnoj praksi.