Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Miloš Ljubičić

Dr Miloš Ljubičić je doktor stomatologije, specijalizant na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu.
Posebno zainteresovan za restaurativnu i estetsku stomatologiju, digitalne i CAD/CAM sisteme. Dentalni fotograf, tvorac međunarodno priznatog kursa dentalne fotografije “The Bigger Picture” i predavač na kursu injekcione tehnike izrade kompozitnih vinira (GC Srbija).
Nominovan za najperspektivnijeg mladog člana European Society of Cosmetic Dentistry, ESCD ( St. Petersburg 2019).Predavač American Society of Cosmetic Dentistry i European Society of Cosmetic Dentistry.
Pobednik MPF takmičenja iz oblasti dentalne fotografije na IDS, Keln, 2019.
Pobednik ESCD takmičenja iz oblasti dentalne fotografije, St. Petersburg, 2019.


Injekcijska tehnika izrade kompozitnih ljuskica

Injekciona tehnika izrade kompozitnih faseta predstavlja indirektno-direktnu, minimalno invazivnu tehniku, jer u najvećem broju slučajeva ne zahteva brušenje. Ukoliko je potrebno, brušenje je svedeno na najmanju moguću meru, sa akcentom na očuvanje čvrstih zubnih tkiva. Moderan koncept izrade ovakvih nadoknada obuhvata više faza- od dizajna do realizacije, i svaka faza je podjednako važna da bi konačan rezultat ispunio sve estetske i funkcionalne zahteve. Cilj ovog predavanja je da se kroz slučajeve iz kliničke prakse prikažu prednosti injekcione tehnike i da se ukaže na značaj individualnog pristupa svakom pacijentu i svakom osmehu, jer se samo na taj način mogu postići vrhunski estetski rezultati.